2018-12-13

PETGO寒冬送暖救護行動

好凍, 可唔可以俾D溫暖我地?

隨著嚴寒續漸迫近, 相信各位毛孩既主人都經已為自己心愛既寵物做左禦寒既準備, 係咪?

但係繁榮既香港背後, 其實仲有好多珍貴既生命係毫無準備既情況下渡過呢個寒冬, 莫講話一個家, 可能連最簡單既一餐溫飽都只係一個奢望. 我地呢幾日探訪左幾個毛孩既慈善機構例如毛孩守護者, 平姐貓狗舍, 拯救遺棄寵物中心等等, 了解到佢地對於食糧, 毛毯等禦寒用品有迫切既需要!

今日十二月十號, 我地Petgo希望利用有限既聲音, 為呢個冷冰冰既城市, 喚醒香港人對生命既熱誠. 我地分別為毛孩守護者, 平姐貓狗舍同拯救遺棄寵物中心送出總值過萬磅既Now Fresh! 同GO!既糧食, 希望所有真正對動物同生命有DD咁Dur Dur 關懷既大家, 一齊儘一份棉力!